گرامر آیلتس و تقویت آن یکی از مؤلفه‌های اصلی برای کسب نمره بالا در آزمون آیلتس است. باید دانشجویان گرامی به این نکته توجه داشته باشند که دانش در مورد ساختارهای گرامری در تمام بخش‌های این آزمون مورد استفاده و اهمیت است. دستور و گرامر هر زبان، پایه و اساس آن زبان است در این آزمون توانایی زبان افراد را به عنوان یک گزینه ارزیابی می‌کند. بنابراین شما برای کسب نمره بالا در این امتحان نیازی اساسی به مطالعه گرامر آیلتس دارید.

بدین منظور ما در اینجا آزمونی را برای شما ترتیب داده ایم تا بتوانید سطح زبان خود را بسنجید و در دوره های مرتبط با سطح خود شرکت نمایید و نمره مورد نظر خود را بدست آورید.